عالمی مرکز مهدویت – icm313.com

مهدویت

جلسه تیم رهبر معلم

جلسه شماره 1: عملکرد تیم

  • با استفاده از پنج کارکرد عملکرد یک تیم پاتریک لنسیونی ، زبان مشترکی در مورد عملکرد تیم ایجاد کنید
  • یکی از تیم های خود را در مورد دو اختلال ارزیابی کنید: عدم اعتماد و ترس از درگیری
  • منابع را برای ایجاد اعتماد و تقویت تعارض تولیدی ارزیابی کنید
  • منابع را در محیط مدرسه خود اعمال کنید

جلسه شماره 2:

برنامه پیشرفت کیفیت برنامه مدرسه (QSP)

  • پیاده سازی
  • تأثیر

خلاصه

  • بازتاب تیم
  • تعهدات عمومی
  • بسته شدن

تفصیلات

Hosted By admin
Start دسمبر 30, 2023 @ 5:54 شام
Category مهدویت
مدت 75 minutes
Timezone Asia/Tehran

Note: Countdown time is shown based on your local timezone.

Meeting does not exist: 93842220661.