عالمی مرکز مهدویت – icm313.com

دعای افتتاح – تمہیدی گفتگو

دعای افتتاح Thumbnail
دعائے افتتاح کی تشریح ماه رمضان

دعای افتتاح – تمہیدی گفتگو

 

*دعای افتتاح*
*تمہیدی گفتگو*

ماہ رمضان کی فضیلت
دعا کی اہمیت و افادیت
دعای افتتاح کی سند

_استادِ محترم آغا علی اصغر سیفی صاحب_

*عالمی مرکز مہدویت قم *

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید